I disse dage læser jeg rigtigt meget om kreativitet. Jeg vil gerne forstå, hvad det er. Hvad der sker i os, når vi er kreative. Forstå hvordan den fremmes og blokeres og se om jeg kan ane en rolle for naturen i denne proces. Alt sammen if.m. mit speciale, som jeg bloggede om i forrige post.

En af de bøger, som jeg netop har læst – og som jeg blev meget optaget af, er Kreativitetens psykologi af Thea Mikkelsen (Nyt Nordisk Forlag/Arnold Busck).

Kreativitet er svær at indfange, men man er i litteraturen enige om, at kreativitet handler om at kunne få nye ideer og have modet til at realisere dem. Det handler om at tænke anderledes og at turde føle anderledes.

Jeg synes tit, at bøger om kreativitet fokuserer meget på selve det at få ideerne. Men Kreativitetens psykologi tager en bredere tilgang til kreativitetsprocessen. Thea Mikkelsen referer til den engelske socialpsykolog Graham Wallas, der beskriver den kreative proces i fire faser; Forberedelsesfasen, Inkubationsfasen, Idéfasen og Redigeringsfasen. Det synes jeg er super interessant; for at kunne få ideer må man forberede sig, have en viden og søge vidt og bredt, man må give sig tid til at lade ideerne modnes inden det kan begynde at poppe op – nogle gange helt uventet mens man er i gang med noget helt andet – og endelig er det vigtigt, at man har evnen til at være kritisk ift. sine ideer og vælge dem ud, som man tror på og som er rigtigt nye.

Dette og mange flere sider af kreativitetens psykologi forklares udførligt og præcist i bogen. Den veksler mellem at præsentere teori og vise os, hvordan det kunne tage sig ud i en virkelig kontekst hos de to fiktive personer, som vi følger gennem bogen; Adam og Emilie.

Kreativitet danner grundlaget for innovation og udvikling og derfor er det så vigtigt, at vi forstår og er i kontakt med vores kreativitet – en kreativitet som vi hver især udtrykker på forskellig vis. Bogen giver et godt indblik i, hvad det er vi skal være opmærksomme på, hvis vi ønsker at forbedre vores kreative evner. Den beskriver redskaber, som vi kan bruge til at håndtere vores kreativitet konstruktivt og giver os mod til at tage vores ideer alvorligt.

Jeg kommer til at læse meget mere om kreativitet, og du er meget velkommen til at komme med ideer til andre bøger, websites el.lign. som har inspireret dig i dit kreative arbejde. Jeg ved bl.a., at der er mange, der har haft glæde af bogen ‘Kreativitet – et praktisk og filosofisk kursus for kunstnere og andre, der ønsker at udforske og genfinde deres kreativitet og selvtillid ‘ af Julia Cameron, men den har jeg endnu ikke fået læst, så det ser jeg frem til.

Written by Trine Plambech

1 Comment

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.